הלב הרדום מתחיל להתעורר –  מהפך בהר הבית!

הלב הרדום מתחיל להתעורר –  מהפך בהר הבית!

הלב הרדום מתחיל להתעורר – 

מהפך בהר הבית!

לכבוד בין המצרים ולקראת חודש האב הממשמש ובא, ראיתי לנכון להקדיש את הטור לנושא המרכזי והקריטי ביותר של קיומנו הלאומי – בית המקדש.

כמו אדם שלו אברים רבים, אך הלב מזרים דם לכולם – כך לעם ישראל יש לב. הלב של עם ישראל הוא בית המקדש. בית המקדש הוא מקור כל השפע, כל הטוב שה' מרעיף עלינו. אל בית המקדש מתקבצים כל ישראל ברגלים, שם מתכפרים עוונותיהם, שם הם מתכנסים בעת צרה וחוגגים בעת נצחון.

ישנם מאבקים שונים, וישנם גופים שונים שפועלים למען מטרות שונות וחשובות בעם ישראל. אבל הלב של עם ישראל – הדבר שממנו הכל נובע, שכל המאבקים מתנקזים אליו – הוא המאבק על הר בית ה'. כשראו רבותינו את השממה והעזובה בהר בית קדשנו, עד שהבחינו בשועל יוצא מבית קדשי הקדשים – זלגו עיניהם דמעות. כיום אין שם עזובה. אין שם שועלים. יש שם אויבים רצחניים שגזלו את מקום בית קדשנו ותפארתנו, שגזלו לנו את לב האומה, אך במשך שנות הגלות הרבות נאטם הלב ונסתם הרגש, עד שגם לנוכח חילול ה' האדיר שכולנו רואים – כמעט אין פוצה פה ומצפצף. 

אמרנו 'כמעט', כי גם בתוך האדישות של כלל הציבור, ישנם יחידי סגולה, אשר מנהלים מאבק עיקש ובלתי-מתפשר כנגד האויב האכזרי מבחוץ, וקשה אף יותר מכך – כנגד הלעג והזלזול מתוכנו.

מזה כבר למעלה מארבע שנים, ישיבת הר הבית בראשות הרב אליהו ובר שליט"א, עולה מידי יום בכל בוקר להר הבית לאחר טבילה במקווה טהרה כהלכה, לתפילת שחרית ולימוד דף יומי בתוך ההר. הישיבה דואגת להדריך את הבאים, ובעיקר את העולים שמגיעים לראשונה, כיצד לעלות על-פי כל כללי ההלכה, כאשר דגש גדול מושם על מצות מורא מקדש ועל כובד הראש הנצרך בעת העליה, ובכך מקיימים מצות עשה של תורה – "ומקדשי תיראו".

השנה, בנוסף לישיבת הר הבית, זכינו בס"ד וקם כולל דרישת ציון, בראשות הרב אלישע וולפסון כולל שעניינו התמסרות למען גאולת הר הבית ובניין בית מקדשינו. אברכי הכולל עולים בטהרה בכל יום ויום לתפילת מנחה בציבור ודברי תורה בהר הבית. האברכים היקרים פועלים על-מנת שבכל שעות הפתיחה בהר, ישמע בהר בית ה' קול תורה ותפלה

כפי שרואה כל מי שזוכה לעלות להר, העלייה הקבועה והמתמדת של הישיבה והכולל, הביאו לשיפור אדיר בשטח – דברים שלא חלמנו עליהם לפני זמן מועט, כמו תפילה במנין – התגשמו בזכות אותם חלוצים.

בימים אלו אני קורא לכל אחד להירתם ולתמוך בישיבת הר הבית 074-7871553, אשר מוסרים את הנפש על לב האומה, ובזכות זה נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו.

 

פורסם בעלון השבת "מצב הרוח"

0

תגובות

אהבתם את הפוסט?! שתפו ...

מאמרים נוספים בלהבה