תשכנעו אותה!

ארגון להב"ה יוצא לתחרות כתיבת חיבורים וסרטונים.
מטרת התחרות לשכנע את הבנות שלנו לא להתבולל.

נגן וידאו

ניתן להתחרות בשני מסלולים:

מסלול כתיבה

חיבור סיפור/מאמר באורך עד 1000 מילים.

מולטימדיה

סרטון/שיר עד 4 דקות שמוצג בו באופן בהיר ומשכנע לא להתבולל.

ניתן לשלוח את החומרים מר"ח כסלו ועד ר"ח טבת למייל:

ארגון להב"ה יוכל להשתמש בחומרים שנשלחו.

דרך הזכיה:

עשרת הראשונים בכל מסלול ייבחרו על ידי ועדה של להב"ה

ויועלו לאתר של להב"ה, שם יעברו לבחירת הציבור.

פרסים:

בהצלחה!