תפריט

"שורש הבעיה אינה חוסר הראייה והעדר היכולת, אלא חוסר הרצון לראות ולהבין את האמת הקשה"

הרב כהנא הי"ד

התבוללות