בשעה טובה עוד יהודיה שבה הביתה בזכות להבה. ברוכה השבה

תגובות