ההתבוללות לא מתחילה בחתונה!

ההתבוללות לא מתחילה בחתונה!

ההתבוללות לא מתחילה בחתונה!

בנצי גופשטיין , י"א בתמוז תשע"ז 05/07/17 08:30

 

הפרשה שלנו, פרשת בלק, מלמדת אותנו יסוד חשוב הנוגע לבעיית ההתבוללות. בלעם הרשע, אחר שנואש מכל הדרכים הטבעיות והאל-טבעיות לפגוע בישראל, הבין שישנה עצה אחת בלבד שעשויה להועיל לו, והיא להוריד את ישראל מגדולתם, שיהיו פרוצים בעריות ויזנו אחר בנות מדין.

עצה זו גבתה מחיר יקר ביותר, 24,000 הרוגים. רק מעשה הגבורה של פנחס הכהן, אשר היום היו מושיבים אותו עליו במאסר עולם, הוא שהציל את עם ישראל מכליה מוחלטת! וחשוב מאד ללמוד לעומק מהי עצת בלעם, כדי שנדע להשמר גם בימינו מההתבוללות הנוראה, המכלה את עמנו מבפנים.

חז"ל בלשונם הציורית תארו את תהליך ההתדרדרות שעבר על בני-ישראל בעקבות המגע שלהם עם בנות מדין. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין דף ק"ו. –

"אמר להם: אלהיהם של אלו שונא זימה הוא, והם מתאוים לכלי פשתן, בוא ואשיאך עצה: עשה להן קלעים, והושיב בהן זונות, זקינה מבחוץ וילדה מבפנים, וימכרו להן כלי פשתן. עשה להן קלעים מהר שלג עד בית הישימות, והושיב בהן זונות, זקינה מבחוץ וילדה מבפנים, ובשעה שישראל אוכלין ושותין ושמחין ויוצאין לטייל בשוק, אומרת לו הזקינה: אי אתה מבקש כלי פשתן? זקינה אומרת לו בשוה, וילדה אומרת לו בפחות. שתים ושלש פעמים. ואחר כך אומרת לו: הרי את כבן בית, שב ברור לעצמך. וצרצורי של יין עמוני מונח אצלה, ועדיין לא נאסר יין של נכרים. אמרה לו: רצונך שתשתה כוס של יין? כיון ששתה בער בו. אמר לה: השמיעי לי. הוציאה יראתה מתוך חיקה, אמרה לו: עבוד לזה! אמר לה: הלא יהודי אני. – אמרה לו: ומה איכפת לך, כלום מבקשים ממך אלא פיעור, [והוא אינו יודע שעבודתה בכך]. ולא עוד אלא שאיני מנחתך עד שתכפור בתורת משה רבך, שנאמר 'המה באו בעל פעור וינזרו לבשת ויהיו שקוצים באהבם'".

יש כאן תאור מאלף כיצד מגע סתמי לכאורה, שאין בו כל בעיה במבט ראשון, מביא לאסון כה גדול, עד כדי התבוללות, עבודה זרה וכפירה בתורת משה. בסך הכל היו "אוכלין ושותין ושמחין ויוצאין לטייל בשוק", בסך-הכל רצו כלי פשתן, ועוד הציעו להם בזול…

מעל שלושת אלפים שנים עברו ונראה, כי דבר לא השתנה. הכל מתחיל משירות לאומי,  עבודה או לימודים יחד, קצת צחוקים, כוס קפה כך זה מתחיל, והסוף כתוב באותיות של דמעות, כשהאימהות וההורים בוכים אצלינו. וזה קורה  לבנות מכל סוגי הבתים והמגזרים. והכל מתחיל בזה שאוכלים ושותים ושמחים ורוצים כלי פשתן, בדברים של מה בכך.

מה הפתרון? כמובן שעל ההורים ובתי הספר לתת חינוך יהודי שורשי, אשר יטע גאווה יהודית בקרב כל בת ישראל, ללא בושה. וכמובן הקפדה על הלכות צניעות וייחוד אבל יש עיקרון יסודי נוסף, הנלמד גם הוא מפרשת בלק –

"הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב". כפי שהקלקול מתחיל מהמגע עם הגויים (ולכן בחו"ל, שם המגע הרבה יותר מצוי, ההתבוללות מרקיעה שחקים), כך מדינה יהודית שתהיה "לבדד", ללא יניקה מהתרבות המערבית הקלוקלת – היא אשר תבטיח את קץ מחלת ההתבוללות. הבה נקים את אותה מדינה, ונעצור את המגפה הנוראה.

https://www.inn.co.il/Articles/Article.aspx/16347

0

תגובות

אהבתם את הפוסט?! שתפו ...

מאמרים נוספים בלהבה