תושבים בבני ברק נדהמו לגלות בשבועות האחרונים כי חוברת קומיקס המותאמת לציבור החרדי, ושחולקה בחינם בתיבות הדואר בעיר, חושפת את ילדיהם למסרים נוצריים-משיחיים. אף שבחוברת מופיע אישור חתום של "משמרת החינוך והקודש" המעיד כי תכניו חינוכיים, טענו ארגונים הנאבקים במיסיון הנוצרי כי היא נותנת במה להטפה מיסיונרית. הם פנו לרבנים ודיינים בעיר נגדה, ואף הפיצו פשקווילים בעניין. בעקבות כך הוחלט לעצור את הפצתה של החוברת ולגנזה.
עלילת הקומיקס, "הגרף" שמו, נכתבה על ידי סופר חרדי, ומתארת באופן ביקורתי דווקא מאמצי שכנוע כושלים של כומר להעביר מתגייר על דתו, ולהשיבו אל חיק הנצרות. אלא שבתוך כך הובאו טיעוניו של הכומר, כולל כמה מהמסרים הבולטים של המיסיון, באופן שאינו יכול להתקבל על אוזניים חרדיות – ובוודאי לא של ילדים.
כך, למשל, נראה היהודי, נער בן 17, אומר למטיף: "דע לך, אדוני הכומר, שממכתביך ניכר שאתה חכם גדול, אתה מכיר את כל התורה שלנו. רציתי לשאול האם יש"ו מוזכר בתנ"ך". התשובה שקיבל הייתה: "כמובן, ובכן בספר ישעיהו…" – טענה מיסיונרית ידועה המקבלת ביטוי בחומרי התעמולה של היהודים המשיחיים. אף שהכותב מדגיש שמדובר ב"דברי כפירה", עצם נתינת הבמה להם קוממה את ההורים.
אישור מהוועדה הרוחנית
מי שחתום על ה"הכשר" לחוברת הוא יו"ר "משמרת החינוך והקודש", הרב מרדכי בלוי. במכתב המצורף ל"הגרף" נכתב: "הרינו לאשר בזאת את ספרי הקומיקס לילדים של הרב… הספרים עברו ביקורת של אנשי חינוך – גם המלל וגם האיורים. ראוי שלא ירעו בשדות זרים בספרים שאין עליהם פיקוח כלל".