הראב,ד הגאון רבי משה שטרנבוך - "יש פחד גדול, שלא יהיה חרון אף"

הראב,ד הגאון רבי משה שטרנבוך (צילום: כיכר השבת)

סערת נישואיהם של בני הזוג מורל היהודיה ומחמוד הערבי ממשיכה לגרום לתחושות קשות בקרב ציבור היראים לדבר ה', שומרי התורה והמצוות, החוששים שהדבר ישמש פתח למגפת ההתבוללות הפושה בקרב חלקים מהעם בארץ הקודש ובתפוצות.

במהלך השבוע, בשיעור שנשא הגאון רבי משה שטרנבוך, ראב"ד "העדה החרדית", בפני אברכים בביתו שבירושלים, התייחס לפרשת החתונה וגינה את המעשה בחריפות רבה.

"והנה בימים אלו היינו צריכים להימנע מלקטרג על יהודים", פתח הראב"ד את דבריו והמשיך, "אולם זכורני שהרב פנחס בירנפלד בא למרן הגרי"ז מבריסק זצ"ל וסיפר לו שהוא נוסע לחו"ל ומפחד שאם ידבר שם על הכפירה והמינות שיש בארץ הוא יהיה נחשב כמרגל שמוציא את דיבת הארץ רעה, וענה לו הגרי"ז: 'תענה את האמת שזו זכות וטובה גדולה לעם ישראל שמכירים את מצב הרשעים כיוון שכך יודעים להתרחק ולהיזהר מהם'".

והוסיף הגר"מ שטרנבוך: "ולכן גם בחודש אלול זו זכות בשבילנו לדעת מה מצב הרשעים שכשאנחנו שומעים על התועבות שלהם ויודעים את גודל רשעותם, אנחנו יכולים על ידי זה להתחזק ולהיבדל מהם".

"והנה בשבוע שעבר ראינו איך שהממשלה עודדה התבוללות בנישואי תערובת לא עלינו, שערכו חגיגת נישואי תערובת בהתבוללות בסעודה מפוארת, והחופשיים עשו רעש גדול סביב זה, כדי להחדיר יותר ויותר את ההתבוללות ונשיא המדינה שאך לפני כמה חודשים החרדים מינו אותו שלח להם מכתב חיזוק ועידוד להתבוללות זו", אמר הגר"מ שטרנבוך.

הראב"ד הוסיף ואמר: "ויש לנו פחד גדול עכשיו שרחמנא ליצלן יכול להיות חרון אף ה' בארץ ובגולה ולכן איננו יכולים לשתוק בעת הזאת. ודבר אחד יש לנו, הם מוסיפים מטומאה לטומאה ואנחנו נוסיף מקדושה לקדושה בארץ ישראל  ובחו"ל, ומעט מן האור דוחה הרבה מן החושך ונזכה לרחמי שמים מרומים במהרה ולגואל צדק בקרוב".

למקור