הרב כהנא על ההתבוללות

הרב כהנא על ההתבוללות

הרב כהנא בכנסתאסון ההתבוללות

התורה הקדושה קבעה הלכה (דברים ז:ג): "ולא תתחתן בם, בתך לא תתן לבנו ובתו לא תקח לבנך". ופירש הספורנו (שם:ו): "כי עם קדוש אתה, ואין ראוי שתחלל קדושתך בבנות גוים להוליד זרע פסול, כאמרו (מלאכי ב:יא): '[בגדה יהודה ותועבה נעשתה בישראל ובירושלים] כי חילל יהודה קודש ה' אשר אהב ובעל בת אל נכר'". ישראל קדושים הם, וזרעם קדוש, וקדושה זו מחוללת ע"י ערבוב זרעם בעמים. וכן מצאנו בשובם מבבל, שנשאו נשים גויות, וניגשו שרים מישראל לעזרא הסופר וסיפרו לו (עזרא ט:א-ב): "לא נבדלו העם ישראל והכהנים והלוים מעמי הארצות… כי נשאו מבנותיהם להם ולבניהם והתערבו זרע הקודש בעמי הארצות ויד השרים והסגנים היתה במעל הזה ראשונה". הם חטאו בחטא האיום של עירוב זרע קודש של ישראל בטומאת הגוים, ואז, כמו היום, יד השרים והמנהיגים היתה במעל ראשונה. דבר זה הוא אכן "מעל", שהרי אין שיקור ואין סטייה ואין פריקת עול יותר גדולים מזה, כי התערבות בגוים הורסת את קדושת ישראל ואת כל תפקידו המיוחד בעולם. ובכן, ללא היסוס כרתו ברית "להוציא כל נשים והנולד מהם" (עזרא י:ג). כלומר, לא רק קיבלו שלא להיטמע ולהיטמא לעתיד, אלא קיבלו גם להוציא את נשותיהם ואת ילדיהם שכבר נשאו ושכבר נולדו להם. והם כפו את כל זה על מי שלא רצה, כמו שנאמר (שם:ח): "וכל אשר לא יבוא לשלשת הימים כעצת השרים והזקנים, יחרם כל רכושו והוא יבדל מקהל הגולה". אכן מידה כנגד מידה: מי שלא שמע לקול עזרא "והיבדלו מעמי הארץ ומן הנשים הנכריות", נענש בעונש של "ייבדל מקהל הגולה". מי שרוצה להידבק בישראל, חייב להיבדל מן הגוים.

אין כאן מקום לחופש הבחירה, לזכות אישית, לסובלנות, כמו בתרבות הזרה של הגוים והמתגוים. כופים על היהודי להוציא את השיקוץ, את השיקוצים מביתו. וכן מצאנו (נחמיה יג:כג,כה): "גם בימים ההם ראיתי את היהודים הושיבו נשים אשדודיות עמוניות מואביות… ואריב עמם ואקללם ואכה מהם אנשים ואמרטם…".

הרמב"ם (הל' איסורי ביאה יב:א-ב) כתב: "ישראל שבעל גויה משאר האומות דרך אישות… הרי אלו לוקין מן התורה… אבל הבא על הגויה דרך זנות מכין אותו מכת מרדות מדברי סופרים, גזירה שמא יבא להתחתן". ומוסיף הוא (שם הל' ח): "ודבר זה גורם להידבק בגוים שהבדילנו הקב"ה מהם ולשוב מאחרי ה' ולמעול בו".

ביום שני ביקרתי בשדרות. לפני חודש ימים, לפי תוכנית של משרד החינוך, ‎20 תלמידים יהודים, כולם מבתים מסורתיים, ערכו ביקור בן ארבעה ימים בכפר טייבה למטרת דו-קיום. רבותי, אינכם מבינים מהי התוצאה. התוצאה היא פרצה, פתח להתבוללות. זו תוכנית מכוונת של משרד החינוך, יוזמה, מזימה להרוס את הסייגים, את הגדרות ואת המחסומים שבין עם ישראל הקדוש והמיוחד לבין הגויים, וכמובן לשם דו-קיום ודמוקרטיה.

לפני חוזר שהוציא משרד החינוך ביום ד' בסיוון התשמ"ב ובו כתוב שמשרד החינוך והתרבות מעודד מפגשים של תלמידים יהודים וערבים, שמטרתם לסייע להכרה הדדית."המשרד רואה בהם חלק חשוב בחינוך החברתי בכל הגילים ובייחוד בגיל ההתבגרות. חשוב שלא יהיה מפגש יחיד, אלא כמה מפגשי גומלין, כדי להבטיח את השגת המטרות". אילו מטרות? – התבוללות.

ישבתי עם יהודי פשוט, יהודי מבוגר מבית-שמש, שעלה לארץ ממרוקו, והוא אמר לי: הרב כהנא, יש לי שתי בנות, שתיהן נשואות לערבים, ואחת מהן גרה בכפר טייבה. והוא הוסיף: כשהייתי במרוקו, האם חלמתי בחלום השחור ביותר שלי, שבתי תצא עם ערבי בארץ הקודש? חברי הכנסת, אנחנו נצטרך סוף סוף להחליט אם ברצוננו להיות עם יהודי מיוחד ונבחר, או בני אנוש אוניברסליים, בלי שום סיבה להיבדל מכל שאר בני אנוש. אם אכן נבחר בדרך השנייה, אין מקום להתלונן ולהתריע נגד יהודים בחוץ-לארץ, שאינם רוצים להיות שבטיים, החפצים ללכת אחרי בחירי לבם ולהיות סתם בני אדם, וברור שלא לעלות ארצה. אם כן, הגיע הזמן להפסיק את ההבל הזה ששמו ציונות. יש לתת ליהודי בגולה להיעלם בשקט ובשלום. דעו, שכך גם תשקע שמשה של מדינת היהודים והכול בשם ההתקדמות, הדמוקרטיה והדו-קיום.

אבל, אם יש חשיבות לקיומו של עם יהודי; אם חובה על כל ילד לקום כל בוקר ולהצהיר, אשרינו, מה טוב חלקנו – אזי צריכים אתם, חברי הכנסת, וצריכה המדינה לשאול: למה? מה ביני לבין כל השאר? איזו תשובה מצויה בפי לילד היהודי בישראל השואל אותי "למה שלא אתחתן עם לא-יהודי"? איך אוכל להבטיח שיקום דור של צברים המבין את חשיבותו של המושג "יהודי" ואת חובתו להמשיך לקיים את שרשרת הדורות?

והתשובה: "סור מרע ועשה טוב". ראשית כול, סור מרע: שימו קץ לתוכניות ההרס של משרד החינוך, תוכניות המתיימרות להביא לדו-קיום, אך המובילות אותנו להשמדת נשמתו של עם ישראל. אני קורא לכם להיות סרבנים; לסרב להקצות כסף למשרד החינוך לכל פרויקט המעודד תערובת של יהודים ולא-יהודים; לשים קץ לקייטנות מעורבות, לביקורים בכפרים ערביים, ללימודים משותפים. הפרדה, הבדלה: "כי כל העמים ילכו איש בשם אלוהיו ואנחנו נלך בשם ה' אלוקינו לעולם ועד"

"סור מרע ועשה טוב" – שינוי מהותי בחינוך בישראל, חינוך יהודי שמטרתו להפוך את ה"ישראלי" ליהודי הגר בארץ-ישראל. יש להעביר קורס חובה לכל תלמיד יהודי נגד התבוללות, טמיעה ונישואי תערובת, כשם שיש היום קורס חובה נגד כהנא. על קורס כזה להדגיש את ההדר והתפארת במושג "יהודי", ואת החובה ללמוד את היהדות ולהמשיך את קיומו של העם היהודי כעם נפרד ונבדל, נבחר וסגולה, קדוש ומרומם.

וברגע זה אני פונה אל שר החינוך בבקשה אישית. אתה, אדוני השר, הבא מעדה עם עבר שהוא לשם ולתפארת, אשר שמרה בקנאות על גחלת היהדות – איך תוכל לתת יד לתוכניות המיועדות לחסל את כל מה שאבותיך-אבותינו הקימו? אנא, אל תדחני בקש, ואל תגיד לי שאין סכנה, שאני מגזים, שהתוכניות האלו לא תובלנה להתבוללות ולטמיעה

מתוך 'על במת הכנסת'
0

תגובות

אהבתם את הפוסט?! שתפו ...

מאמרים נוספים בלהבה