הרפורמים ועיתון הארץ כועסים: גם אחרי כתב האישום גופשטיין ממשיך בפעילות להבה

תגובות