"וחשבתי לנכון שכדאי להשלים בינה לבין משפחתה"\\ משה בן זקרי

תגובות