מדהים: בנצי גופשטיין לזוהיר בהלול זו מדינה יהודית ולעמיר בניון מגיע פרס

תגובות