נתונים ומספרים

לצערינו לא נערך סקר מקיף על תופעת ההתבוללות בארץ. רוב המקרים הם חברויות שלא סוקרו בשום מקום ומדובר במקרים רבים מאוד.

לארגון להב"ה הגיעו השנה בלבד מ על ל- 1400 פניות שונות לטיפול בנערות או בנערים שיצרו קשר עם גוים.

לפי סקר שנערך בעיתון הארץ רוב היהודים מתנגדים לנישואי תערובת

להלן הנתונים הרשמיים שיש:

דוחות המרת דת – משרד המשפטים

מרכז המידע בכנסת – היקף המרות הדת בישראל

מרכז המידע בכנסת 5% התבוללות בארץ ובמגמת עליה