עוד פעולת "טרור" של ארגון להבה. עוד יהודיה ששבה ליהדות הביתה!

תגובות