ענת גופשטיין בראיון ברדיו

ענת גופשטיין בראיון ברדיו

ענת גופשטיין – ארגון להבה: על תופעת התאסלמות בנות יהודיות שהופכות לבנות זוג של ערבים, יש ניסיון להשתיק את התופעה. על פעילות הארגון. נתונים ממשרד המשפטים. משרד החינוך יד לאחים הרצאה במכללת אפרתה

תמלול:

אהרון מנחם: בכל שנה מתאסלמות כמאה בנות יהודיות לטובת בחורים ערבים וזהו רק מקצת הנתונים שמגיעים לרשויות אבל ישנן עוד מאות נשים יהודיות שחיות או מנהלות מערכת זוגיות עם ערבים. התופעה חוצה מגזרים ועדות מקרב היהודים. ערב טוב לענת גופשטיין מארגון להבה.
ענת גופשטיין, ארגון להבה: ערב טוב.
אהרון מנחם: רק נזכיר שארגון להבה עוסק במשך כל השנה בתופעת התבוללות, מניעה והצלת בנות של עם ישראל ותחילה , תחילה הנתונים. הזכרתי, אמרתי 100 בנות בשנה. הנתון הזה הוא נתון מדויק. איך אתם בעצם דולים את הנתונים הללו ? כמה מהן שבות מרצונן או שבות שלא כרצונן?
ענת גופשטיין, ארגון להבה: כמאה בנות מתאסלמות בשנה, אלה נתונים ממשרד המשפטים שהוא אחראי על המרות דת בישראל. בנות שחוזרות, בשנה שעברה חזרו 22 בנות. בנות שחזרו ליהדות. השבה ליהדות.
אהרון מנחם: זה מרצונן?
ענת גופשטיין, ארגון להבה: מרצונן בודאי.
אהרון מנחם: כי אנחנו שומעים גם על פעילות של יד לאחים, שמגיעים
ענת גופשטיין, ארגון להבה: בת חוזרת מרצונה, בת שעושה השבה ליהדות עושה את זה מרצונה. בת שמתאסלמת בדרך כלל לא עושה את זה מרצונה החופשי, בדרך כלל עושה את זה תחת לחץ פיזי או נפשי מהבעל שהיא הולכת ומתחתנת איתו ויוצרת איתו את הקשר וזה התנאי בעצם לקשר שהיא תתחתן ותתאסלם.
אהרון מנחם: ישנן כאלה שאתן מצילות אותן והן חוזרות חזרה לערבים?
ענת גופשטיין, ארגון להבה: יש בנות שחוזרות. בדרך כלל הבנות האלה צריכות טיפול. אנחנו השכלנו לפני הרבה שנים במעון הבית החם בחמלה שפועל לשיקום הבנות להבין מאיפה זה בא. להבין שבת שעברה והלכה והתחתנה ועשתה מעשה כזה של להתבולל ללכת עם ערבי יש לה קושי מסוים. אם אנחנו לא נטפל בקושי הזה זה יחזור ולכן הקמנו מעון לפני יותר מעשור שפועל המעון של הרבנית ברנס שמשקם את אותן בנות, שמטפל באותה נקודה שהביאה אותה לחזור, ללכת לערבי, משקם אותה, מחזיר אותה, מחזיר אותה לעצמה, לעם שלה וברוך השם הבנות בסופו של דבר אני יכולה להגיד יותר מ-80% בונות בית נאמן בישראל, מתחתנות, משתקמות, וברוך השם יש הצלחות, יש גם אכזבות. אנחנו בגלל זה הקמנו בעצם את ארגון להבה. ארגון להבה בעצם פועל למניעה. כמו שיש מניעה של תאונות דרכים אור ירוק, אותו דבר. אנחנו מדברים על זה. בגלל שאין לגיטימציה , במדינת ישראל יש לגיטימציה להתבוללות ולכן אנחנו בעצם
אהרון מנחם: אז אני באמת שואל אותך מה החוק אומר? גבר ערבי שמתחתן עם יהודיה , כן , על פי הדת שלהם ונולדים ילדים, האם יש לו זכות חוקית לקחת את אשתו חזרה אליו?
ענת גופשטיין, ארגון להבה: לא רק שיש לו זכות, יש לו זכות יתרה, מה שנקרא כי לפי האיסלאם הילדים שייכים לאבא ובית הדין השרעי , מי שדן אותם אם הבת מתאסלמת בית דין השרעי נותן את הילדים לאבא, גם אם האימא רוצה לחזור ליהדות או לברוח או להתגרש בדרך כלל בית הדין השרעי שהוא בית דין מוכר על ידי משרד , על ידי מדינת ישראל לא נותן להם להתגרש וקרו מקרים בעצם על פי
אהרון מנחם: אבל על פי ההלכה היהודית היא לא נשואה בכלל, זאת אומרת היא לא
ענת גופשטיין, ארגון להבה: על פי ההלכה היהודית היא לא נשואה אבל היא לא מותרת לכהן.
אהרון מנחם: נכון. עכשיו, מה אומר החוק הישראלי?
ענת גופשטיין, ארגון להבה: על פי ההלכה אסור לה להינשא לכהן.
אהרון מנחם: כן אבל אני מדבר מבחינה חוקית, האם הבעל יכול לתבוע בבית משפט ישראלי להחזיר את אשתו חזרה אליו היהודיה?
ענת גופשטיין, ארגון להבה: אשתו חזרה אליו, אם היא מוסלמית כן, הבית דין השרעי דן אותם והוא יכול לתבוע אלא אם כן היא עושה השבה ליהדות ואז בית דין השרעי לא רשאי לדון אותה ואז הדיון הופך, עובר לבית דין לענייני המשפחה.
אהרון מנחם: כן. הגברת ענת גופשטיין, מה הפרופיל של אותן בנות? את יכולה לצייר את הפרופיל של אותן בנות שהולכות עם ערבים ? איזה , אני אמרתי מגזרים, חוצה מגזרים, פעם היו אומרים משפחות קשות, היום זה לא כך, יש גם משפחות שהן נורמטיביות לחלוטין. כן, בבקשה.
ענת גופשטיין, ארגון להבה: היום התופעה חוצה מגזרים וחוצה גבולות. אין מקום בארץ שאין את ההתבוללות. אין מגזר, כולל הדתי לאומי, כולל החרדי. יש את אותה התבוללות. אמנם לא כל בת הולכת ומתאסלמת אבל הרבה בנות גם מה שנקרא שלנו, דתיות לאומיות, יוצאות לשירות הלאומי ושמה נפגשות עם אותם ערבים בעיקר בבתי חולים, איפה שיש נקודת המפגש , ושם זה קורה ולא אחת ולא שתיים אני מדברת על עשרות בנות בשירות הלאומי שהולכות עם ערבים. אותו דבר מקומות עבודה. כל מקום שיש ערבוב בין ערבים ליהודים שם אנחנו מוצאים את ההתבוללות.
אהרון מנחם: כן, אתם מבצעות עכשיו פעילות מניעתית. פשוט אין לנו הרבה זמן. העניין הזה מאוד מרתק והוא מאוד חשוב וצריך להעלות אותו לתודעה אבל אנחנו ביומן קצר של ראיון קצרצר לא יכולים למצות את הכל. איך אתם מבצעות את הפעילות של מניעה? של של
ענת גופשטיין, ארגון להבה: אנחנו עורכים כנסים בכל רחבי הארץ . כנסים גם לציבור הרחב וגם כנסים למורים, לאנשי מקצוע. השבוע הייתי במכללת אפרתה. נתתי הרצאה לפני בנות שהולכות להיות מורות. גם בתי ספר, אולפנות. מביאים את התופעה, אומרים לנו כמו שאנחנו רוצים לדעת, כמו שאנחנו יודעים על סמים, על אלכוהול, מאיפה זה קורה אנחנו רוצים לדעת גם על התבוללות, אנחנו הולכים ונותנים את התופעה, מדברים על התופעה, כיצד היא נוצרת, איזה בנות אלה בנות שיפלו, אנחנו מדברים על התופעה. בגלל שיש ניסיון להשתיק את התופעה אנחנו קמים ואומרים.
אהרון מנחם: של מי הניסיון להשתיק את התופעה?
ענת גופשטיין, ארגון להבה: של המדינה. של בעצם אם זה כלי התקשורת הכללים יותר, אם זה בבתי משפט, משרד החינוך. במשרד החינוך
אהרון מנחם: כן
ענת גופשטיין, ארגון להבה: בבתי ספר חילונים לא יביאו הרצאה נגד התבוללות.
אהרון מנחם: כן
ענת גופשטיין, ארגון להבה: כי מבחינתם המאבק נגד התבוללות זה גזענות.
אהרון מנחם: ענת גופשטיין, אנחנו כמו שאמרתי אנחנו יכולים לדבר על זה שעות.
ענת גופשטיין, ארגון להבה: כן
אהרון מנחם: אנחנו נשתדל כאן ברשת מורשת להעלות את הנושאים הללו ככה על סדר היום הציבורי.
ענת גופשטיין, ארגון להבה: תודה רבה ויישר כוח.
אהרון מנחם: נושא מאוד חשוב. יישר כוח לכם שאתם על הפעילות שלכם, הפעילות המבורכת שלכם. אנחנו מקווים שתורידו את הרף הזה מאוד גבוה. ענת גופשטיין מארגון להבה, תודה רבה.
ענת גופשטיין, ארגון להבה: כל טוב.
אהרון מנחם: תודה.

 

 

0

תגובות

אהבתם את הפוסט?! שתפו ...

מאמרים נוספים בלהבה